Uitnodiging bijeenkomst en ALV

Geplaatst op 19-04-2018  -  Categorie: Algemeen

Beste leden,
 
We hebben iets te vieren!

Dat doen we rondom de Algemene Ledenvergadering die gepland staat op 27 mei 2018.
Reserveer deze datum alvast in jullie agenda.

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de nieuwsbrief hebben we dit jaar een flinke subsidie gekregen van de overheid. We kunnen daarom voor het eerst de ledenvergadering ook gratis aanbieden!

Graag willen wij als bestuur jullie uitnodigen voor onze voorjaarsbijeenkomst die we zullen houden op zondag 27 mei in hotel Woudschoten te Zeist.

Aan het programma werken we nog, dit maken we af als we weten wie er allemaal zullen komen. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Zoals in de nieuwsbrief is vermeld willen we leden meer betrekken in commissies/werkgroepen die met elkaar belangrijke onderwerpen voor al onze leden gaan uitwerken. Mocht je je nu al willen aanmelden voor een commissie/ werkgroep, dan kan dat uiteraard. Tijdens de bijeenkomst kunnen de (aspirant) werkgroepleden  met elkaar kennismaken, afspraken maken en doelen bepalen.

Wij hebben werkgroepen voor de volgende onderwerpen, daaronder onderwerpen die binnen een werkgroep aan bod komen. Je kan ook binnen een werkgroep aan slechts één onderwerp werken.
Binnen alle werkgroepen is tenminste 1 bestuurslid betrokken, maar het doel is om de vereniging samen vorm te geven, meer handen maken ook meer mogelijk. Als je zelf niet kan maar je weet wel iemand anders die betrokken is (opa/oma, tante, goede kennis) dan kan die natuurlijk ook deelnemen in een werkgroep.

Informatievoorziening
 Website vernieuwen
 Communicatieplan
 Folders/brochures
 Nieuwsbrief

Expertisecentrum
 Ondersteuning bieden aan het inrichten van een Williams Beuren Expertisecentrum.
 Medische kennis/belangstelling is gewenst.

Lotgenotencontact
 Familiedagen
 Picknicks
 Studiedag
 Muziekdag/weekend
 Williams-Beuren event voor de volwassen WBS’ers

 

 Voorlopig programma.

Hieronder staat je een voorlopig programma van de dag

11.00 ontvangst met koffie en thee
11.30 Algemene Leden Vergadering
          - toelichting vanuit bestuur, inrichting commissies, stemmen over bestuurlijke stukken
13.00 gezamenlijke lunch
14.00 Middagprogramma
          - de commissies gaan aan het werk in hiervoor beschikbaar gestelde vergaderruimte
           - de overige leden kunnen meedoen in een buitenprogramma als het weer het toelaat.
          Dit programma wordt mede bepaald op basis van het aantal aanmeldingen en weer.
16.00 Afsluitende borrel met plenair een eerste terugkoppeling vanuit de commissies.
17.00 Einde
 
 
Deelname is gratis.
Let op: Indien mensen wel zich aanmelden maar niet verschijnen dan rekenen we wel een vergoeding voor de gemaakte kosten.


Mis geen update!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!


Beveiligingscode Beveiligingscode

Contact

Nederlandse Vereniging Williams Beuren Syndroom

Bolbergseweg 12a

4854 NG Bavel

Email: ofni.[antispam].@nvwbs.nl

 

KvK-nummer 64911551

Steun onze vereniging en profiteer daarmee van al het werk dat we doen in belang van jou of je kind.

ANBI